چپقی گالوانیزه
 

ارسال صورت برای کارشناسان تاسیسات خانه

ایجاد پیش فاکتور توسط کارشناس

(در کمتر از 3 ساعت)

راه های ارتباطی با کارشناسان تاسیسات خانه

چپقی گالوانیزه

چپقی گالوانیزه به یک نوع اتصال فلزی اطلاق می‌شود که دارای ویژگی‌های خاصی است. در این نوع اتصال، دو قطعه فلزی به یکدیگر اتصال داده می‌شوند و با پوشش گالوانیزه بر روی سطح، از زنگ‌زدگی و خوردگی در شرایط محیطی مختلف محافظت می‌شوند.