گیج فشار خشک
 

ارسال صورت برای کارشناسان تاسیسات خانه

ایجاد پیش فاکتور توسط کارشناس

(در کمتر از 3 ساعت)

راه های ارتباطی با کارشناسان تاسیسات خانه

گیج فشار خشک

گیج فشار خشک یک نوع گیج فشار است که برای اندازه‌گیری فشار در مواد خشک و بدون وجود مایع، گاز یا هیدرولیک استفاده می‌شود. این گیج‌ها به عنوان گیج‌های فشار متخصص خشک نیز شناخته می‌شوند.

معمولاً در برخی از برنامه‌های صنعتی، مواد خشک مانند هوا، گازها، پودرها و جامدات دیگر نیاز به اندازه‌گیری فشار دارند. در این موارد، گیج فشار خشک به کار می‌رود تا فشار اعمال شده به ماده خشک را اندازه‌گیری کند.

این گونه گیج‌ها معمولاً دارای سیستم‌های خاصی برای محافظت در برابر ذرات جامد و ترکیبات شیمیایی خشک هستند تا از آسیب به سنسور فشار جلوگیری شود. همچنین، آنها باید دقیق باشند تا اندازه‌گیری صحیح فشار در مواد خشک انجام شود.