گیج فشار روغنی
 

ارسال صورت برای کارشناسان تاسیسات خانه

ایجاد پیش فاکتور توسط کارشناس

(در کمتر از 3 ساعت)

راه های ارتباطی با کارشناسان تاسیسات خانه

گیج فشار روغنی

گیج فشار روغنی یک دستگاه یا ابزار است که برای اندازه‌گیری فشار در سیستم‌های روغنی یا هیدرولیکی استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً شامل یک سنسور فشار، صفحه نمایش و واحد اندازه‌گیری است که به کاربر اجازه می‌دهد فشار روغن یا هیدرولیکی را بسنجد. اندازه‌گیری دقیق فشار در این سیستم‌ها مهم است زیرا فشار نادرست می‌تواند به خرابی‌ها یا نقص‌های عملکردی منجر شود.