جعبه آتش نشانی
 

ارسال صورت برای کارشناسان تاسیسات خانه

ایجاد پیش فاکتور توسط کارشناس

(در کمتر از 3 ساعت)

راه های ارتباطی با کارشناسان تاسیسات خانه

جعبه آتش‌نشانی

جعبه آتش‌نشانی یک محفظه یا قفسه است که در مکان‌های عمومی یا تجاری نصب می‌شود و به نگهداری تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز برای ایمنی و آتش‌نشانی در معرض دسترسی آسان می‌پردازد. این جعبه‌ها به منظور آماده بودن تجهیزات حادثه‌ای و ایمنی در مواجهه با حریق و وضعیت‌های اضطراری نصب می‌شوند.