فلنج جوشی کور
 

ارسال صورت برای کارشناسان تاسیسات خانه

ایجاد پیش فاکتور توسط کارشناس

(در کمتر از 3 ساعت)

راه های ارتباطی با کارشناسان تاسیسات خانه

فلنج جوشی کور

فلنج جوشی کور یک نوع اتصال جوشی است که در آن دو انتهای لوله یا تجهیزات جوش داده می‌شوند بدون داشتن یک سوراخ مرکزی یا یک اتصال میانی مثل فلنج‌های دنده دار. این نوع فلنج‌ها به دو سر لوله جوش داده می‌شوند و به وسیله جوش دادن به انتهای لوله یا تجهیزات ایجاد می‌شوند.